G.D.P.R

Jetsons Mässor

Personuppgiftshantering GDPRSom du säkert känner till träder en ny och mycket striktare dataskyddsförordning, på engelska förkortad GDPR, i kraft inom hela EU. Den påverkar hur alla företag och organisationer hanterar personuppgifter.

Syfte med registrering

För att kunna hyra ut platser på våra mässor och marknader måste registrera vissa uppgifter (se nedan) kopplade till varje kund, privatperson som företag. Denna registrering och hantering sker både digitalt och i pappersform. Genom att vara eller bli kund på några av våra arrangemang  accepterar Du att vi får registrera vissa uppgifter om dig.

Vi skall dock aldrig begära in och registrera uppgifter som är ovidkommande för den enskilde kundens medverkan i vårt kundregister

Vi delar inte heller ut era upppgifter till någon tredje part utan det stannar hos oss.

Epostadresser lagrar vi digitalt för att kunna skicka ut nyhetsbrev om alla våra arrangemang, vill ni inte ha nyhetsbrev kan ni avsluta antingen via vårt automatiska nyhetsbrev som ni får av oss via GETANEWSLETTER eller skicka ett mejl till jetson@live.se


Registrerade uppgifter

Jetsons registrerar följande uppgifter om sina kunder:

• Namn

• Adress

• E-postadress

• Mobiltelefon

• Organisationsnummer (företag)

• PersonnummerKundens rättigheter

Som kund har man alltid rätt att se och ändra sina uppgifter. Detta sker genom att kontakta oss via e-post på jetson@live.seMer information    www.Jetsons.se   www.Studiogods.se   www.Sterbhustjanst.com   www.Gustavsbergsloppis.se   www.Jetson.se   www.Helsingborgantik.se